Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Што е буџетски Форум? Печати Е-пошта
Петок, 18 Септември 2009 12:34

Тема - Една од главните карактеристики на буџетскиот форум е што темата на Форумот е однапред дефинирана - подготовка на општинскиот буџет за наредната година.
Форумски сесии - Буџетските форуми се спроведуваат во шест форумски сесии:
1. Сесија за воспоставување на форумот и на која ќе се дискутираат приоритетите на буџетот на општината
2. Сесија на која ќе се дискутира за приходите на општината
3. Сесија на која ќе се дискутира за приоритетните расходи на буџетот на општината
4. Сесија на која ќе се дискутира за приоритетните расходи на буџетот на општината
5. Сесија на која ќе се избира буџетска линија (капитални инвестиции) која ќе биде ко-финансирана од SDC
6. Последователна сесија на која ќе се даде отчет за тоа како се спроведени проектите финансирани од општинскиот буџет
Работни маси – нивната структура е според засегнатите страни од буџетот, и се дефинираат според главните општински активности односно ставки во буџетот, на пр. локална инфраструктура, образование и култура, транспорт и комуникации, итн.
Буџет – Општината ќе учествува во Проектниот фонд, кои средства ќе се трошат локално согласно одлуките донесени на Форумот. Проектниот фонд за секој Форум (секоја општина) се состои од финансиски средства доделени од SDC врз основа на учеството обезбедено од општината.
Проектите што се избрани за финансирање ќе бидат дел од општинскиот буџет односно програма. Ова е единствената разлика од Форумите во заедницата.
Право на учество - имаат само општините во Република Македонија кои веќе учествувале во Програмата.

Share
 

Следете нé на

FacebookTwitter

Партнер на програмата

zels-logo


Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Прирачник: Форуми во заедницата во 11 чекори

priracnik-11-cekori-MK

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-MKD-1

Билтен | Септември 2016


Forumi vo zaednicata Sep 2016 MKD-1

Билтен | Март 2016


forumi-bilten-4-mk

Билтен | Септември 2015


bilten-septemvri-2015-mk-1

Билтен | Февруари 2015


Forumi vo zaednicata Mart 2015 MKD
мкдтур
„Форуми во заедницата“ е програма на Швајцарската агенција за развој и соработкa имплементирана од Единицата за координација на форумите fioom