Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Што е меѓуопштински Форум? Печати Е-пошта
Петок, 18 Септември 2009 12:42

Тема – Форумот се одржува на тема од заеднички интерес која бара меѓуопштинска соработка, со важност за сите вклучени општини. Овој тип на Форум е отворен за соседни општини со сличен социо-економски профилФорумски сесии
- На првата форумска сесија, граѓаните ќе го определат својот интерес кон темата, а на наредните сесии подлабоко ќе навлезат во неа утврдувајќи конкретни проблеми и предлагајќи решенија. Сесиите се одвиваат на принцип на ротација во секоја од општините, а превозот на учесниците „гости“ до местото каде што се одржува Форумот е обезбедено од страна на општините.Работни маси - Учесниците на Форумот се распределени по маси согласно нивниот заеднички интерес за одбраната тема, а не според припадноста кон општината (на пр. претставниците на бизнис секторот од различните општини седат на иста маса)Буџет - Општината ќе учествува во Проектниот фонд, кои средства ќе се трошат локално согласно одлуките донесени на Форумот. Проектниот фонд за секој Форум (секоја општина) се состои од финансиски средства доделени од SDC врз основа на учеството обезбедено од општината.
Средствата кои ги дава SDC и вкупната сума која ја даваат општините заедно го создаваат заедничкиот проектен фонд на меѓуопштинскиот форум.Право на учество имаат сите општини во Република Македонија кои ги исполнуваат критериумите за пријавување без разлика дали претходно биле вклучени во Програмата или не.

Share
 

Следете нé на

FacebookTwitter

Партнер на програмата

zels-logo


Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Прирачник: Форуми во заедницата во 11 чекори

priracnik-11-cekori-MK

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-MKD-1

Билтен | Септември 2016


Forumi vo zaednicata Sep 2016 MKD-1

Билтен | Март 2016


forumi-bilten-4-mk

Билтен | Септември 2015


bilten-septemvri-2015-mk-1

Билтен | Февруари 2015


Forumi vo zaednicata Mart 2015 MKD
мкдтур
„Форуми во заедницата“ е програма на Швајцарската агенција за развој и соработкa имплементирана од Единицата за координација на форумите fioom